ĐỂ CÓ THỂ HỢP TÁC TỐT

Khi thực hiện các bước được mô tả bên dưới, chúng ta nên ghi nhớ những giá trị chung của nhóm mà chúng ta đang làm việc chung. Các cộng sự sẽ dễ dàng chấp nhận những ý tưởng phù hợp nguyên tắc của họ. Hơn nữa, chúng ta cũng nên cố gắng nhận biết cách đánh giá của các cộng sự về mức độ hợp tác của mình. Nếu có thể cải thiện trong việc cộng tác, hãy nỗ lực theo những bước sau đây:

  1. Xác định mục tiêu. Bước đầu tiên là xác định rõ ràng mục tiêu chúng ta muốn đạt tới. Các mục tiêu có thể là một giải pháp tức thời hay ngắn hạn hoặc một mục tiêu dài hạn.
  2. Thu thập tất cả những vấn đề liên quan đến tình hình đó. Để nghĩ một giải pháp công bằng bao gồm ý kiến của những người có liên quan, chúng ta cần nhận diện và xác định rõ ràng các vấn đề thích đáng về cuộc xung đột.
  3. Thông báo tình hình cho tất cả các bên. Mỗi thành viên của nhóm chúng ta cần biết tất cả thông tin về vấn đề để có thể đóng góp nhiều nhất vào giải pháp của nhóm. Nếu muốn người khác tham gia trong quá trình cộng tác với vai trò đặc biệt, bạn hãy truyền đạt thông tin đó tới họ.
  4. Yêu cầu sự cộng tác. Bằng cách nói rõ ràng nhất, chúng ta hãy đề nghị sự hợp tác và điều chúng ta cần từ bên kia. Thảo luận tự do với các đối tác để có được ý tưởng mà chúng ta đang tìm kiếm: sự sáng tạo và cải tiến, kinh nghiệm, các nguồn lực khác…
  5. Cân nhắc các chọn lựa khả dĩ. Hầu hết các bên hợp tác với nhau đều mong mỏi chúng ta có ít nhất một số ý tưởng trước mắt về vấn đề đang giải quyết. Và khi đó, hãy cởi mở để lắng nghe những ý tưởng và đánh giá mới về giải pháp của chính mình.
  6. Áp dụng. Càng sớm càng tốt, chúng ta nên áp dụng ngay giải pháp đó.
  7. Theo dõi. Hãy theo dõi kỹ càng để xem giải pháp có hiệu quả hay không. Đặt ra thời gian biểu để kiểm tra tiến độ và công bố rõ ràng cho các bên.
  8. Đánh giá. Sau ba tháng hoặc khoảng thời gian nào khác cần thiết cho vấn đề và giải pháp nói trên, hãy cùng nhau kiểm tra xem những người có liên quan có hài lòng với giải pháp hay không.

Để đạt được thành công, đầu tiên cần có mục tiêu xác định, rõ ràng và thực tế. Thứ hai, cần có những phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu: trí tuệ, tiền bạc, thông tin và phương pháp thực hiện. Thứ ba, điều chỉnh tất cả nhu cầu của bạn để đạt tới mục tiêu đó.

_Aristotle, triết gia


DALE CARNEGIE

Trích “Giải Quyết Xung Đột Trong Cuộc Sống” Hoàng Tuấn Dịch NXB Lao Động, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *