Đừng ngần ngại, chỉ cần có ý định gia nhập nhóm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
Tính (Mr.)
Người sáng lập