Điều đó rồi cũng qua đi

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn thử tài vị cận thần thân tín Benaiah của mình nên bảo rằng: “Ông hãy đi tìm cho ta một chiếc vòng thật đẹp để đeo trong ngày lễ và ta cho ông 6 tháng để tìm ra chiếc vòng đó." 

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, thần sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?"

Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn; và nếu ai đó đang buồn nhìn vào đó sẽ thấy vui!” Vua Salomon biết rằng sẽ không có chiếc vòng nào như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng vua muốn vị cận thần của mình nếm một chút thất bại.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm được một chiếc vòng như vậy. Vào đêm trước ngày lễ, ông đi đến một trong những khu dân cư nghèo nhất ở kinh thành. Ông thấy một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Ông dừng chân hỏi: “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người đang hạnh phúc đeo nó thì quên đi niềm vui sướng và người đang đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn không?” Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi vị cận thần đọc hàng chữ trên đó thì khuôn mặt ông rạng rõ một nụ cười.

Đêm đó, toàn thành phố hân hoan đón mừng lễ hội. “Nào ông bạn của ta – vua Salomon hỏi – ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?” Mọi người đều cười lớn và chính vua cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị cận thần đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây, thưa đức vua.” Khi vua Salomon đọc xong dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua.

Trên chiếc vòng khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi!”

--st--

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *